5 Zvyky praktikované poctivých lidí

5 Zvyky praktikované poctivých lidí

Čestní lidé mají lepší kvalitu života, jsou víc . šťastné a čelit problémům mnohem čestnější a odvážní

a pro velmi prostého důvodu poctiví lidé nejsou nejchytřejší, ani ty, kteří vždy vědět pravdu o všechno: jsou to lidé, kteří udržují silná soudržnost mezi tím, co si myslí a co dělají

Jak zvědavý se může zdát, tento typ psychologického principu není tak snadný, aby se dal do praxe

Poctivost mysl a skutky vyžadují přizpůsobený osobní rozvoj, kde člověk musí být autentický a upřímný vůči sobě as ostatními. V tomto článku navrhujeme ponořit se trochu více do vlastností, které definuje tento tak drahocenný rys osobnosti.

1. Čestní lidé se nebojí říkat pravdu

Poctivost je zbytečná, pokud nebudeme schopni mít odvahu chránit a vždy požadovat pravdu ve všech

Každý, kdo má upřímné srdce, nepřipouští nespravedlnosti, vydírání, polopravdy a lži. Je třeba také čestnost, kterou se člověk snaží zachovat pro sebe

 • Na druhou stranu všichni víme, že není snadné bránit a šířit tento typ osobní integrity.
 • Situace, kdy vládne skrytá nepoctivost, toto pokrytectví o kterých se musíme trvale bránit, jsou velmi početné.

Nezapomeňte si přečíst: Chtěl bych, abyste mi vždycky říkal pravdu, i když je to bolestivé

2. Jsou si vědomi jejich omezení a jejich chyb

Je zbytečné požadovat poctivosti ostatních, pokud nejsme schopni praktikovat s námi.

v každodenním životě, lidé, kteří sláva nekonečné kvality nejsou chybějící. Ale jejich vlastnosti zůstávají ve stavu slov, protože ve svém každodenním životě neuplatňují jediný princip toho, co říkají.

Toto není případ poctivých lidí.

 • Naopak oni si udělali velkou vnitřní cestu, aby si byli vědomi svých omezení, jejich chyb a jejich černých děr.
 • Vědí, jaké aspekty potřebují k tomu, aby se zlepšily samy o sobě, ty slabé stránky a slabiny, které je třeba překonat jenom po chvíli. Toto sebeuvědomění podporuje osobní soudržnost, kde se harmonizují skutky a myšlenky, kde neexistuje žádná falešnost nebo maniheismus: pouze rovnováha pokorného srdce
 • Objevte také: Signály, které naše tělo pošle, aby nám ukázalo, že se nesmíme podceňovat

3. Jsou to transparentní lidé: to, co prokazují, je to, co jsou

Aby bylo transparentní, nedovolte, aby ostatní viděli naše soukromí, ani nebyli zranitelní jako skleněná tabule.

Poctivost je synonymem pro transparentnost, protože

vše, co děláme, říkáme a demontujeme, je v souladu s naší osobností.

 • Neexistuje žádná předpojatost nebo nesouhlas. Abych byl upřímný, je vždy nutné přijmout stejné chování, stejné zacházení a konkrétní způsob budování vztahů s ostatními. Je stále transparentní, není snadné, protože pokud existuje vlastně je něco, co charakterizuje bytí, je její rozporuplná a měnící se povaha.
 • Proto často potřebujeme "zapadnout" a být přijat ostatními ve všech kontexty
 • Čestný člověk nemá tento problém: pokud se mu něco nelíbí nebo je proti jeho zásadám, ukazuje to.
  Přečtěte si také: Milujte sebe, jak si si zasloužíte a budete se milovat jako vy přejděte tomu

4. Bojují za to, co věří

Někdy jsou nejčestnější, pokornější a vznešeni lidé, kteří cítí osamělost nebo dokonce odmítnutí těch, kteří jsou kolem nich.

Z velmi jednoduchého důvodu: někdy Poctivost je bojovná a nemají strach nahlas říct, co se jim nelíbí, což pro ně není ani legální ani úcta.

Takřka nikdo nemá rád tuto upřímnost, kdo není pokrytecký, ani ten hlas, který se neskrývá, když jde o objasnění věcí.

 • Častost je nepohodlná a někdo upřednostňuje spíše pokryteckou osobu, učenou nebo užitečnou. 5. Oni inspirovat a vést příkladem
 • Člověk žije svůj každodenní od konzistence, neboť tato dokonalou rovnováhu mezi hodnotami a akce často inspiruje celleux kteří opravdu vědí, jak ocenit.

Mohou vytvářet enemy- protože jejich upřímnost, ale moudré oči, které vědí, jak odhalit pilíře dobroty a bezúhonnosti, je nesmírně oceňují.

Takže jsou to skvělí přátelé, příbuzní, kteří my intenzivně milujte a pracujte s kolegy

, kteří ulehčují a zkrášlují náš život.

 • Doporučujeme také, abyste si přečetli: Nedržte se těch, kteří neví
 • Pokud ve vašem životě mnoho lidí se vyznačuje touto neúnavnou čestností, neváhejte je udržet s sebou, učit se od nich, sdílet s nimi čas a skvělé momenty. Jsou to dary naší společnosti, lidí které nás inspirují k lepšímu.

Hlavní obrázek © wikiHow.com


Nejdražší věc v životě není to, co máme, ale kdo máme

Nejdražší věc v životě není to, co máme, ale kdo máme

Lidé, kteří nás opravdu záleží: toto je náš skutečný domov. Nejdražší věc v našem životě je ne v hmotném majetku, ale v emocionálním vlastnictví. Možná to zapomínáme, ale nakonec je vše mnohem jednodušší, když nás někdo doprovází. Nezáleží na tom, jestli je to jiné lidé nebo my sami, mít srdce bohaté na lásku a přátelství je nejvýznamnější.

(Sex a vztahy)

Jak zlepšit sebeúctu po oddělení

Jak zlepšit sebeúctu po oddělení

Každá přestávka, zda traumatický nebo ne, vytváří řadu důsledků, a jeden z nich je zhoršení sebeúcty. Je však možné toto sebeúcty po oddělení zlepšit? Odpověď je "ano", i když pro to musíme uvědomit, že to bylo ovlivněno. Po oddělení páru , náš život má nový směr. Zůstaneme sami, nebudeme chodit ruku v ruce s sebou navzájem a veškerá budoucnost, kterou vidíme, již neexistuje.

(Sex a vztahy)